ULZ File

? Cách mở file .ULZ? Những phần mềm mở file .ULZ và sửa file lỗi. Convert N/A ULZ file sang định dạng khác.

.ULZ File Extension

   
File name ULZ File
File Type USBlyzer Data Capture File
Nhà phát triển USBlyzer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .ULZ là file gì?

ULZ là Data Files - USBlyzer Data Capture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi USBlyzer.

Chứa dữ liệu bị bắt bởi USBlyzer, một chương trình phân tích giao thức USB; chứa một hệ thống các thiết bị USB được kết nối với thông tin mô tả về mỗi thiết bị.

What is a ULZ file?

Contains data captured by USBlyzer, a USB protocol analysis program; contains a hierarchy of connected USB devices with descriptive information about each device.

Cách mở .ULZ file

Để mở file .ULZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ULZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ULZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ULZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • USBlyzer - Software USB Protocol Analyzer
  • USBlyzer - Software USB Protocol Analyzer
  • USBlyzer - USB Protocol Analyzer

Chuyển đổi file .ULZ

File .ULZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *