ULX File

? Cách mở file .ULX? Những phần mềm mở file .ULX và sửa file lỗi. Convert N/A ULX file sang định dạng khác.

.ULX File Extension

   
File name ULX File
File Type Glulx Game File
Nhà phát triển Andrew Plotkin
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ULX là file gì?

ULX là Game Files - Glulx Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Andrew Plotkin.

Trò chơi tập tin được sử dụng để tương tác Fiction (IF) trò chơi và chơi bằng cách "phiên dịch", chẳng hạn như zoom hay Frotz; tương tự như phần mở rộng tập tin .Z8 sử dụng bởi Z-máy; chứa một trò chơi mà bạn điều hướng thông qua một câu chuyện bằng lệnh gõ; bao gồm mã viết bằng định dạng Glulx để mở rộng những hạn chế trong quá khứ của định dạng Z-code như giới hạn về kích thước tập tin.

What is a ULX file?

Game file used for Interactive Fiction (IF) games and played by "Interpreters," such as Zoom or Frotz; similar to the .Z8 file extension used by Z-machine; contains a game where you navigate through a story by typing commands; includes code written in Glulx format to expand past limitations of the Z-code format such as the limit on file size.

Cách mở .ULX file

Để mở file .ULX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ULX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ULX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ULX do người dùng đóng góp.

  • Twisty
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Zoom
  • Spatterlight
  • Parchment
  • Parchment

Chuyển đổi file .ULX

File .ULX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *