SQLPROJ File

? Cách mở file .SQLPROJ? Những phần mềm mở file .SQLPROJ và sửa file lỗi. Convert XML SQLPROJ file sang định dạng khác.

.SQLPROJ File Extension

   
File name SQLPROJ File
File Type Visual Studio SQL Server Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SQLPROJ là file gì?

SQLPROJ là Developer Files - Visual Studio SQL Server Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

dự án phát triển cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Visual Studio, một IDE của Windows phát triển phần mềm; lưu trữ các giản đồ cơ sở dữ liệu và có thể bao gồm mã nguồn SQL; sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu cho SQL Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phần mềm của Microsoft (RDBMS).

What is a SQLPROJ file?

Database development project created by Visual Studio, a Windows software development IDE; stores the schema of the database and can include SQL source code; used for creating databases for SQL Server, Microsoft's relational database management system (RDBMS) software.

Cách mở .SQLPROJ file

Để mở file .SQLPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQLPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQLPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQLPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .SQLPROJ

File .SQLPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *