SQM File

? Cách mở file .SQM? Những phần mềm mở file .SQM và sửa file lỗi. Convert Text SQM file sang định dạng khác.

.SQM File Extension

   
File name SQM File
File Type 1Service Quality Monitoring File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (14 Bình chọn)

File .SQM là file gì?

SQM là System Files - 1Service Quality Monitoring File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

file log được tạo ra bởi các chương trình chất lượng dịch vụ Monitor rằng hồ sơ các sự kiện trên máy tính Windows; có thể bao gồm sử dụng ứng dụng, hiệu suất, và các lỗi từ một chương trình; dữ liệu SQM thể được gửi đến Microsoft, giúp sửa chữa công ty và cải thiện chương trình phần mềm.

What is a SQM file?

Log file created by the Service Quality Monitor program that records events on Windows computers; may include application use, performance, and errors from a program; SQM data can be sent to Microsoft, which helps the company fix and improve software programs.

Cách mở .SQM file

Để mở file .SQM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • EditPad Lite
  • EditPad Lite
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Movie Maker
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .SQM

File .SQM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *