SQR File

? Cách mở file .SQR? Những phần mềm mở file .SQR và sửa file lỗi. Convert N/A SQR file sang định dạng khác.

.SQR File Extension

   
File name SQR File
File Type SQL Program File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SQR là file gì?

SQR là Data Files - SQL Program File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chương trình có chứa các chức năng và các lệnh được viết trong Structured Query Language SQL; có thể được sử dụng bởi các chương trình cơ sở dữ liệu khác nhau mà nhận ra các truy vấn SQL.

What is a SQR file?

Program that contains functions and commands written in the Structured Query Language SQL; may be used by various database programs that recognize SQL queries.

Cách mở .SQR file

Để mở file .SQR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft SQL Server 2019
  • PFE
  • PFE

Chuyển đổi file .SQR

File .SQR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *