SQUASHFS File

? Cách mở file .SQUASHFS? Những phần mềm mở file .SQUASHFS và sửa file lỗi. Convert Binary SQUASHFS file sang định dạng khác.

.SQUASHFS File Extension

   
File name SQUASHFS File
File Type Squashfs File System File
Nhà phát triển Squashfs
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (10 Bình chọn)

File .SQUASHFS là file gì?

SQUASHFS là Data Files - Squashfs File System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Squashfs.

tập tin nén được sử dụng bởi squashfs, một hệ thống tập tin phần mềm read-only cho Linux; lưu trữ các dữ liệu hệ thống tập tin trong một định dạng nén cao chỉ đọc; hỗ trợ các file, inodes, và thư mục; tối ưu hóa cho lưu trữ và read-only sử dụng hệ thống tập tin.

What is a SQUASHFS file?

Compressed file used by Squashfs, a read-only file system software for Linux; stores the file system data in a highly compressed read-only format; supports files, inodes, and directories; optimized for archiving and read-only file system use.

Cách mở .SQUASHFS file

Để mở file .SQUASHFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQUASHFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQUASHFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQUASHFS do người dùng đóng góp.

  • Squashfs
  • 7-Zip
  • 7-Zip
  • GoUnzip Supporting Application
  • HanZip
  • GoUnzip
  • GoUnzip

Chuyển đổi file .SQUASHFS

File .SQUASHFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *