SQX File

? Cách mở file .SQX? Những phần mềm mở file .SQX và sửa file lỗi. Convert N/A SQX file sang định dạng khác.

.SQX File Extension

   
File name SQX File
File Type SQX Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SQX là file gì?

SQX là Compressed Files - SQX Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin tài liệu nén bằng cách sử dụng SQX Archiver, một công cụ nén tập tin mã nguồn mở; sử dụng một biến thể của .LZH như thuật toán nén chính của nó; giải phóng để tải về và kết hợp vào máy nén tập tin khác.

What is a SQX file?

File archive compressed using the SQX Archiver, an open-source file compression tool; uses a variation of .LZH as its main compression algorithm; free to download and incorporate into other file compressors.

Cách mở .SQX file

Để mở file .SQX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQX do người dùng đóng góp.

  • TUGZip
  • ZipGenius
  • ZipGenius
  • AverZip
  • Quick Zip Lite
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .SQX

File .SQX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *