SQZ File

? Cách mở file .SQZ? Những phần mềm mở file .SQZ và sửa file lỗi. Convert XML SQZ file sang định dạng khác.

.SQZ File Extension

   
File name SQZ File
File Type 1Squeeze Project File
Nhà phát triển Sorenson Media
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SQZ là file gì?

SQZ là Video Files - 1Squeeze Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Sorenson Media.

What is a SQZ file?

Project file created by Squeeze, a program used for transcoding video data; saved in an XML format and contains encoding settings for video files as well as a historical record of conversions; may include options for converting video using remote cloud resources on a Squeeze Server; only stores references to imported video files and does not include the actual video data.

Cách mở .SQZ file

Để mở file .SQZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Sorenson Squeeze
  • Sorenson Squeeze
  • QuizWizard Application
  • The Master Genealogist
  • Model for Urban Stormwater Improvement Conceptualisation
  • Model for Urban Stormwater Improvement Conceptualisation

Chuyển đổi file .SQZ

File .SQZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *