SSLF File

? Cách mở file .SSLF? Những phần mềm mở file .SSLF và sửa file lỗi. Convert N/A SSLF file sang định dạng khác.

.SSLF File Extension

   
File name SSLF File
File Type HLSW Shared Server List File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SSLF là file gì?

SSLF là Misc Files - HLSW Shared Server List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Danh sách các máy chủ lưu trong định dạng danh sách máy chủ chia sẻ; có thể được xuất khẩu, nhập khẩu theo HLSW, một trình duyệt máy chủ trò chơi và chương trình quản lý; sử dụng chủ yếu cho việc theo dõi các máy chủ game, nhưng cũng có thể được sử dụng để quản lý máy chủ chung về giám sát.

What is a SSLF file?

List of servers saved in the shared server list format; can be exported and imported by HLSW, a game server browser and administration program; used primarily for keeping track of gaming servers, but can also be used for general server administration on monitoring.

Cách mở .SSLF file

Để mở file .SSLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSLF do người dùng đóng góp.

  • HLSW
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SSLF

File .SSLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *