TZST File

? Cách mở file .TZST? Những phần mềm mở file .TZST và sửa file lỗi. Convert N/A TZST file sang định dạng khác.

.TZST File Extension

   
File name TZST File
File Type Zstandard Compressed Tar File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TZST là file gì?

TZST là Compressed Files - Zstandard Compressed Tar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TZST chứa nhiều file trong một kho lưu trữ Unix .tar được nén bằng thuật toán Zstandard (zstd) nén để giảm kích thước tập tin. Đây là phiên bản tốc ký của tar.zst mở rộng hợp chất tương tự như các tập tin .tgz, .tbz2, và .TXZ. file TZST thường được sử dụng trên các hệ thống Unix và Linux.

What is a TZST file?

A TZST file contains multiple files in a Unix .TAR archive that is compressed with the Zstandard (zstd) compression algorithm to reduce the file size. It is the shorthand version of the compound extension tar.zst similar to the .TGZ, .TBZ2, and .TXZ files. TZST files are commonly used on Unix and Linux systems.

Cách mở .TZST file

Để mở file .TZST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TZST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TZST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TZST do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TZST

File .TZST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *