SRM File

? Cách mở file .SRM? Những phần mềm mở file .SRM và sửa file lỗi. Convert N/A SRM file sang định dạng khác.

.SRM File Extension

   
File name SRM File
File Type Super Nintendo ROM Save File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (14 Bình chọn)

File .SRM là file gì?

SRM là Game Files - Super Nintendo ROM Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được lưu bởi một chương trình thi đua Super Nintendo; tạo ra bằng cách lưu trữ các lưu RAM (SRAM) nhà nước trong một tập tin do đó tiến độ trò chơi có thể được nối lại sau một thời gian; được hỗ trợ bởi cả Snes9x và ZSNES, hai giả lập phổ biến nhất Super Nintendo.

What is a SRM file?

Game file saved by a Super Nintendo emulation program; created by storing the Saved RAM (SRAM) state in a file so that the game progress can be resumed at a later time; supported by both Snes9x and ZSNES, the two most popular Super Nintendo emulators.

Cách mở .SRM file

Để mở file .SRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRM do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • The Print Shop Premier Edition
  • The Print Shop Premier Edition
  • Media Player Classic
  • The Print Shop Ensemble III
  • The Print Shop Deluxe III
  • The Print Shop Deluxe III

Chuyển đổi file .SRM

File .SRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *