SRF File

? Cách mở file .SRF? Những phần mềm mở file .SRF và sửa file lỗi. Convert N/A SRF file sang định dạng khác.

.SRF File Extension

   
File name SRF File
File Type 1Server Response File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (24 Bình chọn)

File .SRF là file gì?

SRF là Web Files - 1Server Response File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng trực quan Studio .NET và xử lý bởi các công cụ ATL Server; có thể chứa cả các thẻ HTML và script tĩnh sản xuất tự động tạo ra nội dung khi trang web được tải.

What is a SRF file?

File used by Visual Studio .NET applications and processed by the ATL Server engine; may contain both static HTML and script tags that produce dynamically generated content when the page is loaded.

Cách mở .SRF file

Để mở file .SRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRF do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Photo Gallery
  • Windows LiveR Photo Gallery
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .SRF

File .SRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert srf to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *