SRG File

? Cách mở file .SRG? Những phần mềm mở file .SRG và sửa file lỗi. Convert Binary SRG file sang định dạng khác.

.SRG File Extension

   
File name SRG File
File Type Ketron Single Registration File
Nhà phát triển Ketron
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SRG là file gì?

SRG là Misc Files - Ketron Single Registration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ketron.

Tập tin được sử dụng bởi các module âm thanh Ketron và thiết bị nghe Ketron khác; lưu các thiết lập âm thanh cho thiết bị; chỉ có thể được sử dụng bởi các thiết bị âm thanh Ketron và không phải bởi các chương trình phần mềm máy tính để bàn.

What is a SRG file?

File used by Ketron audio modules and other Ketron audio equipment; saves audio settings for the device; can only be used by Ketron audio devices and not by desktop software programs.

Cách mở .SRG file

Để mở file .SRG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRG do người dùng đóng góp.

  • SteelSmart System
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SNAP! Reporter
  • COMLink
  • CODE Editor
  • CODE Editor

Chuyển đổi file .SRG

File .SRG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *