SRR File

? Cách mở file .SRR? Những phần mềm mở file .SRR và sửa file lỗi. Convert Binary SRR file sang định dạng khác.

.SRR File Extension

   
File name SRR File
File Type ReScene Metadata File
Nhà phát triển ReScene
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SRR là file gì?

SRR là Backup Files - ReScene Metadata File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ReScene.

tập tin siêu dữ liệu lưu trữ được tạo ra bởi ReScene, một chương trình sử dụng để đóng gói lại .RAR tập tin phát hành trong cảnh Warez; chứa một bản sao lưu của tất cả các file siêu dữ liệu trong kho lưu trữ RAR; có thể kết hợp với các tập tin lưu trữ phi siêu dữ liệu gốc để tái tạo các kho lưu trữ phân phối ban đầu.

What is a SRR file?

Archive metadata file created by ReScene, a program used to repackage .RAR files released in the Warez scene; contains a backup of all metadata files in the RAR archive; can be combined with the original non-metadata archive files to recreate the original distribution archive.

Cách mở .SRR file

Để mở file .SRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRR do người dùng đóng góp.

  • SiSoftware Sandra Lite
  • SiSoftware Sandra Professional Business
  • SiSoftware Sandra Professional Business
  • SiSoftware Sandra Lite 2011.SP1x
  • SiSoftware Sandra Business
  • SiSoftware Sandra Professional Home
  • SiSoftware Sandra Professional Home

Chuyển đổi file .SRR

File .SRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *