STM File

? Cách mở file .STM? Những phần mềm mở file .STM và sửa file lỗi. Convert N/A STM file sang định dạng khác.

.STM File Extension

   
File name STM File
File Type 1Exchange Streaming Media File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (16 Bình chọn)

File .STM là file gì?

STM là Data Files - 1Exchange Streaming Media File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu được lưu bởi Microsoft Exchange Server kết hợp với file .edb; được sử dụng bởi các cửa hàng Trao đổi thông tin, trong đó bao gồm:

What is a STM file?

Data file saved by Microsoft Exchange Server in conjunction with .EDB files; used by the Exchange information store, which is comprised of:

Cách mở .STM file

Để mở file .STM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STM do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Winamp3
  • jetAudio
  • Winamp
  • Winamp

Chuyển đổi file .STM

File .STM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *