SSM File

? Cách mở file .SSM? Những phần mềm mở file .SSM và sửa file lỗi. Convert N/A SSM file sang định dạng khác.

.SSM File Extension

   
File name SSM File
File Type 1Standard Streaming Metafile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SSM là file gì?

SSM là Video Files - 1Standard Streaming Metafile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trực tuyến định dạng tập tin âm thanh hoặc video được sử dụng bởi RealPlayer.

What is a SSM file?

Streaming audio or video file format used by RealPlayer.

Cách mở .SSM file

Để mở file .SSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSM do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • RealOne Player
  • RealOne Player

Chuyển đổi file .SSM

File .SSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *