SSP File

? Cách mở file .SSP? Những phần mềm mở file .SSP và sửa file lỗi. Convert Text SSP file sang định dạng khác.

.SSP File Extension

   
File name SSP File
File Type 1Scala Server Page
Nhà phát triển Scalate
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .SSP là file gì?

SSP là Web Files - 1Scala Server Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi Scalate.

Trang Web kịch bản tạo ra sử dụng cú pháp từ HTML và Scala, một ngôn ngữ lập trình mục đích chung; chứa mã HTML và nhúng "SSP" thẻ được đánh giá để nội dung trang Web; sử dụng để tạo các trang Web tĩnh.

What is a SSP file?

Web page script created using syntax from HTML and Scala, a general purpose programming language; contains HTML code and embedded "Ssp" tags which are evaluated to Web page text; used for generating static Web pages.

Cách mở .SSP file

Để mở file .SSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSP do người dùng đóng góp.

  • Scalate
  • Embird
  • Embird
  • DVD SlideShow
  • Slideshow Creator
  • SSuite Office Software
  • SSuite Office Software

Chuyển đổi file .SSP

File .SSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *