SSS File

? Cách mở file .SSS? Những phần mềm mở file .SSS và sửa file lỗi. Convert Text SSS file sang định dạng khác.

.SSS File Extension

   
File name SSS File
File Type 1Coda Style Sheet File
Nhà phát triển Panic
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (14 Bình chọn)

File .SSS là file gì?

SSS là Settings Files - 1Coda Style Sheet File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Panic.

style sheet được sử dụng bởi Coda, một ứng dụng phát triển Web; tương tự như một tập tin CSS, nhưng chứa đánh dấu rằng định nghĩa như thế nào Coda mã nguồn biên tập xuất hiện; có thể chỉ định màu nền, màu sắc văn bản, phông chữ, và các thông tin khác.

What is a SSS file?

Style sheet used by Coda, a Web development application; similar to a .CSS file, but contains markup that defines how the Coda source code editor appears; can specify background colors, text colors, fonts, and other information.

Cách mở .SSS file

Để mở file .SSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSS do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Embird
  • EasySense Software
  • EasySense Software

Chuyển đổi file .SSS

File .SSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *