SST File

? Cách mở file .SST? Những phần mềm mở file .SST và sửa file lỗi. Convert N/A SST file sang định dạng khác.

.SST File Extension

   
File name SST File
File Type 1Serialized Certificate Store File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .SST là file gì?

SST là Misc Files - 1Serialized Certificate Store File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Giấy chứng nhận kỹ thuật số được tải về từ một Certificate Authority (CA); cài đặt như một chứng chỉ gốc trên máy tính Windows và được sử dụng để xác nhận nhân thân của các trang web và các chương trình phần mềm; thường được lưu trong một thư mục cùng với các tập tin giấy chứng nhận .PFX khác.

What is a SST file?

Digital certificate downloaded from a Certificate Authority (CA); installed as a root certificate on Windows computers and is used to validate the identities of websites and software programs; typically saved in a folder along with other .PFX certificate files.

Cách mở .SST file

Để mở file .SST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Certificate Manager
  • EasySense Software
  • EasySense Software
  • Subtitle Workshop
  • Stitch Era Era
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SST

File .SST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *