XAML File

? Cách mở file .XAML? Những phần mềm mở file .XAML và sửa file lỗi. Convert Text XAML file sang định dạng khác.

.XAML File Extension

   
File name XAML File
File Type XAML File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (14 Bình chọn)

File .XAML là file gì?

XAML là Developer Files - XAML File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Extensible Application Markup Language sử dụng Windows Presentation Foundation (WPF) mã; XAML (phát âm là "zammel") là một ngôn ngữ lập trình mô tả được phát triển bởi Microsoft để tạo giao diện người dùng; giới thiệu trong giai đoạn phát triển của Longhorn, mà bây giờ là Windows Vista.

What is a XAML file?

Extensible Application Markup Language file that uses Windows Presentation Foundation (WPF) code; XAML (pronounced "zammel") is a descriptive programming language developed by Microsoft for creating user interfaces; introduced during the development stages of Longhorn, which is now Windows Vista.

Cách mở .XAML file

Để mở file .XAML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XAML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XAML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XAML do người dùng đóng góp.

  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .XAML

File .XAML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *