SSV File

? Cách mở file .SSV? Những phần mềm mở file .SSV và sửa file lỗi. Convert Binary SSV file sang định dạng khác.

.SSV File Extension

   
File name SSV File
File Type Seavus Secure Project File
Nhà phát triển Seavus
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SSV là file gì?

SSV là Data Files - Seavus Secure Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Seavus.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Seavus Project Viewer, một chương trình sử dụng để xem kế hoạch Microsoft Project (file .MPP); tiết kiệm một kế hoạch dự án và có thể ẩn hoặc khóa các phần nhất định của kế hoạch mà không phải là thích hợp cho tất cả các thành viên trong nhóm để xem; cho phép các nhà quản lý dự án để hạn chế các thông tin có thể xem được trong một kế hoạch dự án.

What is a SSV file?

Project file created by Seavus Project Viewer, a program used for viewing Microsoft Project plans (.MPP files); saves a project plan and may hide or lock certain portions of the plan that aren't appropriate for all team members to see; enables project managers to restrict the viewable information in a project plan.

Cách mở .SSV file

Để mở file .SSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Atlas
  • Atlas
  • Snood
  • Medal of Honor Allied Assault by Electronic Arts, Inc
  • Principia
  • Principia

Chuyển đổi file .SSV

File .SSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *