ST3 File

? Cách mở file .ST3? Những phần mềm mở file .ST3 và sửa file lỗi. Convert N/A ST3 file sang định dạng khác.

.ST3 File Extension

   
File name ST3 File
File Type Star 3 MIDI Karaoke File
Nhà phát triển Creative Labs Korea
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ST3 là file gì?

ST3 là Audio Files - Star 3 MIDI Karaoke File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Creative Labs Korea.

tập tin một ST3 là một tập tin .MIDI nén được sử dụng bởi các chương trình karaoke máy tính khác nhau, chẳng hạn như Star 3 và Real Orchestra. Nó chứa dữ liệu âm nhạc trong các định dạng MIDI cho cách thức đo đạc của một bài hát là để được chơi. ST3 còn cả các file lưu trữ lời bài hát phụ đề cho một bài hát, cùng với các nghệ sĩ và tên của bài hát.

What is a ST3 file?

An ST3 file is a compressed .MIDI file used by various computer karaoke programs, such as Star 3 and Real Orchestra. It contains music data in the MIDI format for how the instrumentation of a song is to be played. ST3 files also store the subtitle lyrics for a song, along with the artist and name of the song.

Cách mở .ST3 file

Để mở file .ST3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ST3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ST3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ST3 do người dùng đóng góp.

  • SimCity
  • SimCity - Holidays Edition
  • SimCity - Holidays Edition
  • GetDataBack for NTFS
  • GetDataBack for FAT
  • AFGROW Application
  • AFGROW Application

Chuyển đổi file .ST3

File .ST3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *