ST4 File

? Cách mở file .ST4? Những phần mềm mở file .ST4 và sửa file lỗi. Convert Binary ST4 file sang định dạng khác.

.ST4 File Extension

   
File name ST4 File
File Type SuperCard Trial Project File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ST4 là file gì?

ST4 là Data Files - SuperCard Trial Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

hồ sơ dự án tạo ra bởi các phiên bản dùng thử của Supercard, một cao cấp công cụ phát triển thị giác cho Mac OS X; lưu trữ dữ liệu một tài liệu, trong đó bao gồm các thành phần giao diện người dùng, tài nguyên chương trình, và logic rằng ổ đĩa giao diện; cho phép người dùng lưu các dự án trong khi đánh giá phần mềm.

What is a ST4 file?

Project file created by the trial version of SuperCard, a high-level visual development tool for Mac OS X; stores a data document, which includes user interface components, program resources, and the logic that drives the interface; enables users to save projects while evaluating the software.

Cách mở .ST4 file

Để mở file .ST4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ST4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ST4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ST4 do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperEdit
  • Solutions Etcetera SuperCard
  • Solutions Etcetera SuperCard
  • ThumbsPlus
  • CompuPic Pro
  • CompuPic
  • CompuPic

Chuyển đổi file .ST4

File .ST4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *