ST45 File

? Cách mở file .ST45? Những phần mềm mở file .ST45 và sửa file lỗi. Convert Binary ST45 file sang định dạng khác.

.ST45 File Extension

   
File name ST45 File
File Type SuperCard Trial Project File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .ST45 là file gì?

ST45 là Data Files - SuperCard Trial Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

hồ sơ dự án tạo ra bởi các phiên bản dùng thử của Supercard, một công cụ phát triển thị giác cấp cao; lưu trữ dữ liệu một tài liệu, trong đó bao gồm các thành phần giao diện người dùng, tài nguyên chương trình, và logic rằng ổ đĩa giao diện; cho phép người dùng lưu các dự án trong khi đánh giá phần mềm.

What is a ST45 file?

Project file created by the trial version of SuperCard, a high-level visual development tool; stores a data document, which includes user interface components, program resources, and the logic that drives the interface; enables users to save projects while evaluating the software.

Cách mở .ST45 file

Để mở file .ST45 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ST45 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ST45

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ST45 do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperEdit
  • Solutions Etcetera SuperCard
  • Solutions Etcetera SuperCard

Chuyển đổi file .ST45

File .ST45 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *