STC File

? Cách mở file .STC? Những phần mềm mở file .STC và sửa file lỗi. Convert N/A STC file sang định dạng khác.

.STC File Extension

   
File name STC File
File Type 1Contribute Connection Key File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .STC là file gì?

STC là Web Files - 1Contribute Connection Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin kết nối được tạo ra bởi Đóng góp, một chương trình Adobe sử dụng để phát triển trang web và xuất bản; tiết kiệm các máy chủ từ xa, giao thức kết nối (ví dụ, FTP, SFTP, vv) và tên người dùng; cho phép người dùng sử dụng lại thông tin kết nối và phân phối nó trong số các nhà phát triển website.

What is a STC file?

Connection file created by Contribute, an Adobe program used for website development and publishing; saves the remote host, the connection protocol (e.g., FTP, SFTP, etc.) and the username; enables users to reuse connection information and distribute it among website developers.

Cách mở .STC file

Để mở file .STC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Contribute 6.5
  • OpenOffice.org Calc
  • OpenOffice.org Calc
  • Adobe Contribute
  • LibreOffice
  • LibreOffice Calc
  • LibreOffice Calc

Chuyển đổi file .STC

File .STC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *