XCSCHEME File

? Cách mở file .XCSCHEME? Những phần mềm mở file .XCSCHEME và sửa file lỗi. Convert XML XCSCHEME file sang định dạng khác.

.XCSCHEME File Extension

   
File name XCSCHEME File
File Type Xcode Scheme File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .XCSCHEME là file gì?

XCSCHEME là Settings Files - Xcode Scheme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

Tập tin được dùng bởi Apple Xcode, một ứng dụng giúp người dùng phát triển các ứng dụng iOS và Mac OS X; chứa xây dựng, chạy, kiểm tra, hồ sơ, phân tích và thông tin cấu hình lưu trữ cho dự án của bạn.

What is a XCSCHEME file?

File used by Apple Xcode, an application that helps users develop iOS and Mac OS X applications; contains build, run, test, profile, analyze, and archive configuration information for your project.

Cách mở .XCSCHEME file

Để mở file .XCSCHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCSCHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCSCHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCSCHEME do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCSCHEME

File .XCSCHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *