WALLETX File

? Cách mở file .WALLETX? Những phần mềm mở file .WALLETX và sửa file lỗi. Convert N/A WALLETX file sang định dạng khác.

.WALLETX File Extension

   
File name WALLETX File
File Type Enpass Data File
Nhà phát triển Sinew Software Systems
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .WALLETX là file gì?

WALLETX là Backup Files - Enpass Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sinew Software Systems.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Enpass, một ứng dụng dùng để quản lý mật khẩu và các thông tin bí mật khác; cửa hàng một bản sao lưu được mã hóa thông tin của bạn mà chỉ có thể được mở bằng phần mềm Enpass.

What is a WALLETX file?

Data file created by Enpass, an application used to manage passwords and other confidential information; stores an encrypted backup of your information that can only be opened by Enpass software.

Cách mở .WALLETX file

Để mở file .WALLETX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WALLETX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WALLETX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WALLETX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WALLETX

File .WALLETX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *