SUCK File

? Cách mở file .SUCK? Những phần mềm mở file .SUCK và sửa file lỗi. Convert Binary SUCK file sang định dạng khác.

.SUCK File Extension

   
File name SUCK File
File Type SiteSucker Website File
Nhà phát triển SiteSucker
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SUCK là file gì?

SUCK là Web Files - SiteSucker Website File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SiteSucker.

Ẩn tập tin dữ liệu trang web được tạo ra bởi SiteSucker, một chương trình máy Mac sử dụng đến các trang web tải về để xem offline; lưu một danh sách các trang web đã được sử dụng để ẩn tải; cho phép người dùng quản lý các trang web tải về và mở chúng trên máy tính cục bộ.

What is a SUCK file?

Offline website data file created by SiteSucker, a Mac program used to download websites for offline viewing; saves a list of websites that have been used for offline download; enables users to manage downloaded websites and open them on the local computer.

Cách mở .SUCK file

Để mở file .SUCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUCK do người dùng đóng góp.

  • SiteSucker

Chuyển đổi file .SUCK

File .SUCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *