STD File

? Cách mở file .STD? Những phần mềm mở file .STD và sửa file lỗi. Convert Binary STD file sang định dạng khác.

.STD File Extension

   
File name STD File
File Type 1Apache OpenOffice Drawing Template
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .STD là file gì?

STD là Vector Image Files - 1Apache OpenOffice Drawing Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Mẫu tạo ra bởi Apache OpenOffice Draw, một chương trình vẽ vector-based; chứa các yếu tố bản vẽ mặc định mà có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc tạo file .SXD mới; cho phép người dùng tạo ra nhiều bản vẽ với một cái nhìn và cảm nhận tương tự.

What is a STD file?

Template created by Apache OpenOffice Draw, a vector-based drawing program; contains default drawing elements that can be used as the basis for creating new .SXD files; enables users to create multiple drawings with a similar look and feel.

Cách mở .STD file

Để mở file .STD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STD do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Draw
  • StarSuite Draw
  • StarSuite Draw

Chuyển đổi file .STD

File .STD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *