STDL File

? Cách mở file .STDL? Những phần mềm mở file .STDL và sửa file lỗi. Convert Binary STDL file sang định dạng khác.

.STDL File Extension

   
File name STDL File
File Type Swift To-Do List Database
Nhà phát triển Dextronet
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .STDL là file gì?

STDL là Data Files - Swift To-Do List Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dextronet.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Swift To-Do List, một phần mềm tổ chức cá nhân sử dụng để ghi lại để làm danh sách; lưu bản sao lưu của các công việc phải làm cơ sở dữ liệu, và bao gồm một hoặc nhiều công việc phải làm danh sách có thể bao gồm một hoặc nhiều nhiệm vụ; lưu trữ các mô tả, ưu tiên, chủng loại, và ngày đáo hạn cho mỗi công việc.

What is a STDL file?

Data file created by Swift To-Do List, a personal organization software used for recording to-do lists; saves a backup of the to-do database, and includes one or more to-do lists which can include one or more tasks; stores the description, priority, type, and due date for each task.

Cách mở .STDL file

Để mở file .STDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STDL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Swift To-Do List
  • Swift To-Do List
  • Task List Guru
  • Stinger Desktop
  • Swift To-Do List Lite
  • Swift To-Do List Lite

Chuyển đổi file .STDL

File .STDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *