UPR File

? Cách mở file .UPR? Những phần mềm mở file .UPR và sửa file lỗi. Convert Text UPR file sang định dạng khác.

.UPR File Extension

   
File name UPR File
File Type 1Fractal Parameters File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .UPR là file gì?

UPR là Data Files - 1Fractal Parameters File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình toán học và nghệ thuật fractal như Apophysis và Ultra Fractal; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa các thông số sử dụng để tạo ra một hình ảnh fractal; thường được sử dụng cho Fractals ngọn lửa; cũng được sử dụng để chia sẻ bộ fractal với người khác.

What is a UPR file?

Data file used by fractal math and art programs such as Apophysis and Ultra Fractal; saved in a plain text format and contains the parameters used to generate a fractal image; often used for flame fractals; also used for sharing fractal sets with others.

Cách mở .UPR file

Để mở file .UPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UPR do người dùng đóng góp.

  • Apophysis
  • Ultra Fractal
  • Ultra Fractal
  • FileMaker Pro Advanced
  • Ultra Fractal
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .UPR

File .UPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *