UXF File

? Cách mở file .UXF? Những phần mềm mở file .UXF và sửa file lỗi. Convert XML UXF file sang định dạng khác.

.UXF File Extension

   
File name UXF File
File Type UML eXchange Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .UXF là file gì?

UXF là Page Layout Files - UML eXchange Format, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin Một UXF là một mô hình tập tin trao đổi được lưu trong định dạng UML eXchange (UXF). Nó chứa Unified Modeling Language (UML) các yếu tố trong định dạng XML tạo nên một sơ đồ. file UML được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ phần mềm để hình dung cấu trúc của một ứng dụng hoặc hệ thống.

What is a UXF file?

A UXF file is a model interchange file saved in the UML eXchange Format (UXF). It contains Unified Modeling Language (UML) elements in XML format that make up a diagram. UML files are commonly used in the software engineering field to visualize the structure of an application or system.

Cách mở .UXF file

Để mở file .UXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UXF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • UMLet
  • UMLet
  • Ultra Fractal Animation Edition

Chuyển đổi file .UXF

File .UXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *