STO File

? Cách mở file .STO? Những phần mềm mở file .STO và sửa file lỗi. Convert N/A STO file sang định dạng khác.

.STO File Extension

   
File name STO File
File Type PRO100 3D Interior Design Project
Nhà phát triển Ecru Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (10 Bình chọn)

File .STO là file gì?

STO là 3D Image Files - PRO100 3D Interior Design Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ecru Software.

Nội thất và hồ sơ dự án thiết kế nội thất (hoặc cảnh) tạo ra bởi PRO100, một chương trình phần mềm sử dụng cho việc thiết kế nội thất căn phòng với ngay lập tức hiển thị 3D; thiết kế được tạo ra bởi phần mềm có thể dễ dàng in ra.

What is a STO file?

Furniture and interior design project file (or scene) created by PRO100, a user-friendly software program for designing room interiors with instant 3D visualization; designs created by the software can be easily printed.

Cách mở .STO file

Để mở file .STO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STO do người dùng đóng góp.

  • Shredder Classic
  • PRO100
  • PRO100
  • Unipro UGENE
  • Media Player Classic
  • PRO100 Demo
  • PRO100 Demo

Chuyển đổi file .STO

File .STO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *