STORYBOARD File

? Cách mở file .STORYBOARD? Những phần mềm mở file .STORYBOARD và sửa file lỗi. Convert N/A STORYBOARD file sang định dạng khác.

.STORYBOARD File Extension

   
File name STORYBOARD File
File Type Interface Builder Storyboard Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .STORYBOARD là file gì?

STORYBOARD là Developer Files - Interface Builder Storyboard Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin cho nhà phát triển giới thiệu với Xcode 4.2, một IDE sử dụng để tạo Mac OS X và iOS ứng dụng; cửa hàng màn hình bố trí cho một ứng dụng cũng như cách các màn hình tương tác với nhau thông qua các sự kiện ứng dụng.

What is a STORYBOARD file?

Developer file introduced with Xcode 4.2, an IDE used for creating Mac OS X and iOS applications; stores screen layouts for an application as well as the ways the screens interact with each other through application events.

Cách mở .STORYBOARD file

Để mở file .STORYBOARD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STORYBOARD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STORYBOARD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STORYBOARD do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Dartfish

Chuyển đổi file .STORYBOARD

File .STORYBOARD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *