STORYISTTHEME File

? Cách mở file .STORYISTTHEME? Những phần mềm mở file .STORYISTTHEME và sửa file lỗi. Convert Binary STORYISTTHEME file sang định dạng khác.

.STORYISTTHEME File Extension

   
File name STORYISTTHEME File
File Type Storyist Application Theme File
Nhà phát triển Storyist Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .STORYISTTHEME là file gì?

STORYISTTHEME là Settings Files - Storyist Application Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Storyist Software.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Storyist, một chương trình sử dụng cho tác giả của tiểu thuyết và phim, truyền hình, và các kịch bản màn hình chơi; tiết kiệm font chữ, phác thảo, và thông tin màu để áp dụng; được sử dụng để thay đổi sự xuất hiện của giao diện tác nghiệp.

What is a STORYISTTHEME file?

Settings file used by Storyist, a program used for authoring novels and movie, TV, and screen play scripts; saves font, outline, and color information for the application; used for changing the appearance of the authoring interface.

Cách mở .STORYISTTHEME file

Để mở file .STORYISTTHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STORYISTTHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STORYISTTHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STORYISTTHEME do người dùng đóng góp.

  • Storyist

Chuyển đổi file .STORYISTTHEME

File .STORYISTTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *