STORYMILL File

? Cách mở file .STORYMILL? Những phần mềm mở file .STORYMILL và sửa file lỗi. Convert Binary STORYMILL file sang định dạng khác.

.STORYMILL File Extension

   
File name STORYMILL File
File Type StoryMill Project File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .STORYMILL là file gì?

STORYMILL là Misc Files - StoryMill Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi StoryMill, một ứng dụng dùng để ghi tiểu thuyết; cửa hàng văn chương của cuốn sách cũng như thông tin cho diễn viên, cảnh quay, và các địa điểm; cũng lưu trữ các tác vụ và dữ liệu nghiên cứu sử dụng trong quá trình viết.

What is a STORYMILL file?

Project file created by StoryMill, an application used to write novels; stores the book's written chapters as well as information for actors, scenes, and locations; also stores tasks and research data used during the writing process.

Cách mở .STORYMILL file

Để mở file .STORYMILL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STORYMILL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STORYMILL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STORYMILL do người dùng đóng góp.

  • Mariner StoryMill

Chuyển đổi file .STORYMILL

File .STORYMILL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *