STSG File

? Cách mở file .STSG? Những phần mềm mở file .STSG và sửa file lỗi. Convert Text STSG file sang định dạng khác.

.STSG File Extension

   
File name STSG File
File Type SuperTux Saved Game
Nhà phát triển SuperTux
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .STSG là file gì?

STSG là Game Files - SuperTux Saved Game, dưới định dạng Text được phát triển bởi SuperTux.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi SuperTux, một phong cách trò chơi Super Mario Bros trừ trường hợp chim cánh cụt Linux "Tux" thay vì Mario; cửa hàng một trò chơi lưu lại và bao gồm sự tiến bộ trong một thế giới cũng như đồng tiền, cuộc sống, và điểm số; lưu lại dưới dạng một trong những "khe" có sẵn từ các trò chơi trong tiết kiệm menu.

What is a STSG file?

Game file created by SuperTux, a Super Mario Bros. style game except with the Linux penguin "Tux" instead of Mario; stores a saved game and includes progress in a world as well as coins, lives, and score; saved as one of several "slots" available from the in-game save menu.

Cách mở .STSG file

Để mở file .STSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STSG do người dùng đóng góp.

  • SuperTux

Chuyển đổi file .STSG

File .STSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *