STT File

? Cách mở file .STT? Những phần mềm mở file .STT và sửa file lỗi. Convert N/A STT file sang định dạng khác.

.STT File Extension

   
File name STT File
File Type 1SPSS Table Template
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .STT là file gì?

STT là Settings Files - 1SPSS Table Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

bảng mẫu dữ liệu được tạo ra bởi SPSS, phân tích thống kê và ứng dụng khai thác dữ liệu; tiết kiệm các thuộc tính và sự xuất hiện của một bảng; cho phép kết quả sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng định dạng tương tự; được sử dụng bởi SPSS phiên bản 16 và sau đó.

What is a STT file?

Data table template created by SPSS, a statistical analysis and data mining application; saves the properties and appearance of a table; allows results to be displayed using the same formatting; used by SPSS version 16 and later.

Cách mở .STT file

Để mở file .STT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STT do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • MyEditor Application
  • MyEditor Application
  • Quicken
  • SureThing Disc Labeler Gold
  • Staples CD Labeler
  • Staples CD Labeler

Chuyển đổi file .STT

File .STT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *