STTPL File

? Cách mở file .STTPL? Những phần mềm mở file .STTPL và sửa file lỗi. Convert Text STTPL file sang định dạng khác.

.STTPL File Extension

   
File name STTPL File
File Type Samsung Theme Showcase File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .STTPL là file gì?

STTPL là Data Files - Samsung Theme Showcase File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Samsung.

hồ sơ dự án bao gồm ví dụ với Samsung Theme Designer, một chương trình dùng để thiết kế Samsung chủ đề điện thoại di động; được gọi là một "Showcase" chủ đề bởi vì nó được cài sẵn với các phần mềm; không thể được sử dụng để biên soạn dùng tạo ra các chủ đề.

What is a STTPL file?

Example project file included with Samsung Theme Designer, a program used for designing Samsung mobile phone themes; referred to as a "Showcase" theme because it comes pre-installed with the software; cannot be used for compiling user generated themes.

Cách mở .STTPL file

Để mở file .STTPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STTPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STTPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STTPL do người dùng đóng góp.

  • Samsung Theme Designer
  • SDL Trados Synergy
  • SDL Trados Synergy

Chuyển đổi file .STTPL

File .STTPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *