STWM File

? Cách mở file .STWM? Những phần mềm mở file .STWM và sửa file lỗi. Convert Text STWM file sang định dạng khác.

.STWM File Extension

   
File name STWM File
File Type SuperTux World Map File
Nhà phát triển SuperTux
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .STWM là file gì?

STWM là Game Files - SuperTux World Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi SuperTux.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi SuperTux, một bước nhảy và chạy di chuyển bên trò chơi 2D tương tự như các trò chơi Super Mario cổ điển; định nghĩa một thế giới trong đó bao gồm nhiều cấp độ; cung cấp một cái nhìn trên cao của thế giới, cho phép người chơi di chuyển qua thế giới khi ông hoàn thành cấp độ.

What is a STWM file?

Game file used by SuperTux, a 2D jump and run side scrolling game similar to the classic Super Mario games; defines a world that includes multiple levels; provides an overhead view of the world, which allows the player to move through the world as he completes levels.

Cách mở .STWM file

Để mở file .STWM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STWM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STWM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STWM do người dùng đóng góp.

  • SuperTux

Chuyển đổi file .STWM

File .STWM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *