TUT File

? Cách mở file .TUT? Những phần mềm mở file .TUT và sửa file lỗi. Convert Binary TUT file sang định dạng khác.

.TUT File Extension

   
File name TUT File
File Type Children of the Nile Tutorial File
Nhà phát triển Tilted Mill Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TUT là file gì?

TUT là Game Files - Children of the Nile Tutorial File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tilted Mill Entertainment.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Children of the Nile (CotN), một game chiến thuật bộ thành phố xây dựng ở Ai Cập cổ đại; lưu các dữ liệu cần thiết để chạy các hướng dẫn trong game, mà giúp người chơi tìm hiểu làm thế nào để chơi các trò chơi trước khi bước vào chiến dịch thực sự.

What is a TUT file?

Game file used by Children of the Nile (CotN), a city-building strategy game set in ancient Egypt; saves the data required to run the in-game tutorials, which help players learn how to play the game before entering the real campaign.

Cách mở .TUT file

Để mở file .TUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TUT do người dùng đóng góp.

  • EarMaster Pro
  • EarMaster School
  • EarMaster School
  • EarMaster Essential
  • Swiss-Manager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TUT

File .TUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *