SUBLIME-OPTIONS File

? Cách mở file .SUBLIME-OPTIONS? Những phần mềm mở file .SUBLIME-OPTIONS và sửa file lỗi. Convert Text SUBLIME-OPTIONS file sang định dạng khác.

.SUBLIME-OPTIONS File Extension

   
File name SUBLIME-OPTIONS File
File Type Sublime Text Options File
Nhà phát triển Jon Skinner
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SUBLIME-OPTIONS là file gì?

SUBLIME-OPTIONS là Settings Files - Sublime Text Options File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jon Skinner.

Tập tin được sử dụng bởi Sublime Text, một trình soạn thảo văn bản sử dụng để mã chỉnh sửa mã nguồn; chứa dữ liệu ưu tiên mô tả các khía cạnh chỉnh sửa tập tin khác nhau, chẳng hạn như kích thước thụt đầu dòng, font chữ, và quấn từ, cho một loại tập tin trong Sublime Text.

What is a SUBLIME-OPTIONS file?

File used by Sublime Text, a text editor used to edit source code; contains preference data that describes different file editing aspects, such as indentation size, font, and word wrap, for a file type in Sublime Text.

Cách mở .SUBLIME-OPTIONS file

Để mở file .SUBLIME-OPTIONS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUBLIME-OPTIONS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUBLIME-OPTIONS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUBLIME-OPTIONS do người dùng đóng góp.

  • Sublime Text

Chuyển đổi file .SUBLIME-OPTIONS

File .SUBLIME-OPTIONS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *