SUMOCFG File

? Cách mở file .SUMOCFG? Những phần mềm mở file .SUMOCFG và sửa file lỗi. Convert XML SUMOCFG file sang định dạng khác.

.SUMOCFG File Extension

   
File name SUMOCFG File
File Type SUMO Configuration File
Nhà phát triển Eclipse
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SUMOCFG là file gì?

SUMOCFG là Settings Files - SUMO Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Eclipse.

tập tin Một SUMOCFG là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi Eclipse SUMO, một mô phỏng giao thông nguồn mở. Nó chứa các thông số cho một mô phỏng giao thông ở định dạng XML, trong đó bao gồm tài liệu tham khảo để các file .xml chứa thông tin chi tiết về mô phỏng. file SUMOCFG trước đây là sử dụng phần mở rộng tập tin .sumo.cfg.

What is a SUMOCFG file?

A SUMOCFG file is a configuration file used by Eclipse SUMO, an open source traffic simulator. It contains parameters for a traffic simulation in XML format, which includes references to .XML files that contain detailed information about the simulation. SUMOCFG files formerly used the .sumo.cfg file extension.

Cách mở .SUMOCFG file

Để mở file .SUMOCFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUMOCFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUMOCFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUMOCFG do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Eclipse SUMO
  • Eclipse SUMO

Chuyển đổi file .SUMOCFG

File .SUMOCFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *