SUO File

? Cách mở file .SUO? Những phần mềm mở file .SUO và sửa file lỗi. Convert Binary SUO file sang định dạng khác.

.SUO File Extension

   
File name SUO File
File Type Visual Studio Solution User Options File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (22 Bình chọn)

File .SUO là file gì?

SUO là Developer Files - Visual Studio Solution User Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

thông tin tập tin người dùng lưu trữ dữ liệu trong một định dạng nhị phân có cấu trúc; tham chiếu bởi VSPackages tạo ra với Visual Studio; mở bằng phương pháp LoadUserOptions và sửa đổi bởi các WriteUserOptions và phương pháp SaveUserOptions.

What is a SUO file?

User information file that stores data in a structured binary format; referenced by VSPackages created with Visual Studio; opened by the LoadUserOptions Method and modified by the WriteUserOptions and SaveUserOptions methods.

Cách mở .SUO file

Để mở file .SUO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .SUO

File .SUO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *