SVX File

? Cách mở file .SVX? Những phần mềm mở file .SVX và sửa file lỗi. Convert Text SVX file sang định dạng khác.

.SVX File Extension

   
File name SVX File
File Type 1Survex Cavern Data File
Nhà phát triển The Survex Project
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SVX là file gì?

SVX là GIS Files - 1Survex Cavern Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Survex Project.

tập tin văn bản ASCII được tạo ra trong định dạng Survex, một định dạng dữ liệu thô được sử dụng để chụp thông tin hang động khảo sát; chứa "centreline" dữ liệu bao gồm các địa điểm ghi lại trong hang động; được sử dụng để lập bản đồ hang động, khám phá mối quan hệ giữa các hệ thống hang động, và tạo 3D trực quan.

What is a SVX file?

ASCII text file created in the Survex format, a raw data format used for capturing cave surveying information; contains "centreline" data which includes the logged locations in the cave; used for mapping caves, exploring relationships between cave systems, and creating 3D visualizations.

Cách mở .SVX file

Để mở file .SVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVX do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Survex
  • Survex
  • foobar2000 Application
  • STATISTICA
  • Foobar2000 RusXPack
  • Foobar2000 RusXPack

Chuyển đổi file .SVX

File .SVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *