WEAP File

? Cách mở file .WEAP? Những phần mềm mở file .WEAP và sửa file lỗi. Convert Text WEAP file sang định dạng khác.

.WEAP File Extension

   
File name WEAP File
File Type Quake 3 Engine Weapon File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WEAP là file gì?

WEAP là Game Files - Quake 3 Engine Weapon File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

Mô tả vũ khí tập tin được sử dụng bởi id Tech 3 (Quake engine III) trò chơi; chứa định nghĩa plain-text cho vũ khí trò chơi, bao gồm các mô hình 3D, hoạt hình, âm thanh, và các biểu tượng vũ khí; thường được sử dụng bởi các gói sửa đổi trò chơi để lưu trữ vũ khí tùy chỉnh.

What is a WEAP file?

Weapon description file used by id Tech 3 (Quake III engine) games; contains plain-text definition for game weapons, including 3D models, animations, sounds, and the weapon icon; often used by game modification packages to store custom weapons.

Cách mở .WEAP file

Để mở file .WEAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEAP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad

Chuyển đổi file .WEAP

File .WEAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *