WAFF File

? Cách mở file .WAFF? Những phần mềm mở file .WAFF và sửa file lỗi. Convert N/A WAFF file sang định dạng khác.

.WAFF File Extension

   
File name WAFF File
File Type Internet Explorer for Mac Web Archive
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WAFF là file gì?

WAFF là Compressed Files - Internet Explorer for Mac Web Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

định dạng Web tập tin lưu trữ (WAFF) được sử dụng bởi Internet Explorer cho Mac để lưu trữ một bộ sưu tập của các trang web, cùng với hình ảnh liên quan và các trang liên kết lên đến 5 cấp.

What is a WAFF file?

Web archive file format (WAFF) used by Internet Explorer for Mac to store a collection of webpages, along with associated images and linked pages up to 5 levels deep.

Cách mở .WAFF file

Để mở file .WAFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAFF do người dùng đóng góp.

  • WebArchivConverter
  • WAFInspec
  • WAFInspec

Chuyển đổi file .WAFF

File .WAFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *