WAGAME File

? Cách mở file .WAGAME? Những phần mềm mở file .WAGAME và sửa file lỗi. Convert N/A WAGAME file sang định dạng khác.

.WAGAME File Extension

   
File name WAGAME File
File Type Worms Armageddon Game Recording
Nhà phát triển Team17 Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .WAGAME là file gì?

WAGAME là Game Files - Worms Armageddon Game Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Team17 Software.

Ghi Worms Armageddon trò chơi; ghi lại tất cả các hành động từ đầu đến cuối của một trận chiến Worms; kích hoạt bằng cách cài đặt bản cập nhật Worms Armageddon và chạy các trò chơi ít nhất một lần.

What is a WAGAME file?

Recorded Worms Armageddon game; records all the action from the beginning to the end of a Worms battle; enabled by installing the Worms Armageddon update and running the game at least once.

Cách mở .WAGAME file

Để mở file .WAGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAGAME do người dùng đóng góp.

  • Team17 Worms Armageddon

Chuyển đổi file .WAGAME

File .WAGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *