WEAVELIBRARY File

? Cách mở file .WEAVELIBRARY? Những phần mềm mở file .WEAVELIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A WEAVELIBRARY file sang định dạng khác.

.WEAVELIBRARY File Extension

   
File name WEAVELIBRARY File
File Type Painter Weave Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WEAVELIBRARY là file gì?

WEAVELIBRARY là Misc Files - Painter Weave Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng bản vẽ dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; nắm giữ một bộ sưu tập các kiểu dệt truyền thông, được kết cấu mô hình có thể được thêm vào khung; bao gồm Pastel sọc ca rô, Diamonds cờ, và kiểu dệt dã ngoại; tương tự như .ABR Photoshop bàn chải.

What is a WEAVELIBRARY file?

Library created and used by Corel Painter, a drawing application used to create digital artwork; holds a collection of media weaves, which are textured patterns that can be added to the canvas; includes Pastel Plaid, Checkerboard Diamonds, and Picnic weaves; similar to .ABR Photoshop brushes.

Cách mở .WEAVELIBRARY file

Để mở file .WEAVELIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEAVELIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEAVELIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEAVELIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .WEAVELIBRARY

File .WEAVELIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *