USERTILE-MS File

? Cách mở file .USERTILE-MS? Những phần mềm mở file .USERTILE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary USERTILE-MS file sang định dạng khác.

.USERTILE-MS File Extension

   
File name USERTILE-MS File
File Type Windows 8 User Tile File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .USERTILE-MS là file gì?

USERTILE-MS là Raster Image Files - Windows 8 User Tile File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi các nhà phát triển xem trước và xem trước phiên bản của Windows 8, và thay thế bằng định dạng .ACCOUNTPICTURE-MS trong thức phát hành Windows 8; tiết kiệm các "gạch sử dụng", mà là hình ảnh của người dùng xuất hiện trên màn hình Start; thường chứa một hình ảnh chứng khoán hoặc hình ảnh chụp bằng webcam của máy tính.

What is a USERTILE-MS file?

File used by the developer preview and release preview of Windows 8, and replaced by the .ACCOUNTPICTURE-MS format in the final Windows 8 release; saves the "user tile," which is the user's image that appears on the Start screen; often contains a stock image or a picture taken with the computer's webcam.

Cách mở .USERTILE-MS file

Để mở file .USERTILE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .USERTILE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .USERTILE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .USERTILE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .USERTILE-MS

File .USERTILE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *